Svetový deň softballu

Dejiny a vznik softbalu

Potreba ľudí hádzať guľaté predmety na terč (či už živý alebo neživý, statický alebo pohybujúci sa) je stará, ako ľudstvo samé. Bolo len otázkou času, kedy nás začne baviť prehadzovanie si guľatých predmetov ako druh hry, zábavy. Z tejto prirodzenej zručnosti sa vyvinuli pravdepodobne všetky loptové hry, pri ktorých používame ruky a prípadne nástroj, ktorým loptu udierame. Množstvo archeologických nálezov je toho priamym dôkazom.

Väčšina ľudí si myslí, že softbal vznikol z bejzbalu, a čiastočne to pravda je. Avšak okolnosti jeho vzniku sú takpovediac zvláštne. Existuje čosi ako príbeh o „starej boxerskej rukavici“. Softbal vznikol vďaka zápasu amerického futbalu. V roku 1887 na Deň Vďakyvzdania sa hral zápas Yale verzus Harvard. Tento zápas spoločne sledovali viacerí kamaráti, medzi ktorými bol George Hancock. Títo kamaráti boli zmesou absolventov z Yale a Hardvardu. Jeden z fanúšikov Yale hodil boxerskú rukavicu do iného fanúšika z Harvardu. Ten mal z nejakého dôvodu v ruke palicu, ktorou švihol po rukavici. George Hancock, jeden z prítomných, na to zakričal “Play ball“, pokrik, ktoré sa používa doteraz, keď je začiatok hry. Znie to až neuveriteľne a popis tohto príbehu som trochu zjednodušila, ale takto sa to naozaj stalo a bola to pravdepodobne prvá neoficiálna hra. Aby sme si mohli tú situáciu lepšie predstaviť, je možné pozrieť si na

Youtube aj video (https://www.youtube.com/watch?v=yHPOVO_v44E).

Hancock spísal po tomto víkendovom zážitku prvé pravidlá, vyrobil prvú mäkkú loptičku a prišiel s menšou pálkou na halové použitie. V USA sa táto hra neskôr rozšírila a do roku 1930 nebol zavedený ustálený názov. Pravidlá tohto športu sa postupne časom vyvíjali a rozrastali. Šport si postupne z haly našiel cestu von, do parkov v mestách. To malo opäť dopad na vývoj niektorých ďalších herných pravidiel.

Napriek nespornej podobnosti s bejzbalom, tu boli aj evidentné rozdiely. Dôvodom rastúcej popularity softbalu bola možnosť zahrať si tento šport aj neorganizovane na menšej ploche, mohli ho hrať aj dievčatá, bavili sa ním rodiny pri piknikovaní v parkoch počas víkendov. Bol to šport nadšencov a tak to aj zostalo dodnes.

Do roku 1930 bol tento šport známy pod rôznymi menami: Kitten Ball, Playground Ball, Diamond Ball, Twilight Ball, Recreation Ball, .Army Ball, Indoor-Outdoor, Lightning Ball, Mushball, Big Ball, and Night Ball. Názov “Softbal“ bol oficiálne prijatý na kongrese v Chicagu v roku 1933. Za tento názov môžeme poďakovať Walterovi Hakansonovi, ktorý zastupoval YMCA na tomto stretnutí. V roku 1952 vznikla Medzinárodná softbalová federácia (ISF). Neskôr sa softbal rozvinul po celom svete, aj v Československu v medzivojnovom období. K nám našiel cestu cez organizáciu YMCA, ktorá sa rozvíjala najmä v Čechách a do našej krajiny priniesla množstvo aj iných športov. Dokonca aj v čase ČSSR si softbal dokázal obhájiť svoju existenciu a naďalej sa hral aj v našej krajine.

Bejzbal a softbal majú spoločné to, že pri každej hre hrajú proti sebe dva tímy s deviatimi hráčmi v poli a aj na pálke. Obidva športy majú podobné rozloženie ihriska – 4 méty, ktoré musí bežec obehnúť bez toho, aby bol „vyautovaný“ z hry. Rozmiestnenie hráčov je tiež  rovnaké, akurát hráči bejzbalu hrajú na o dosť väčšom ihrisku ako hráčky/hráči na softbale. Softbal môžu hrať aj dievčatá, aj chlapci a bejzbal hrajú iba chlapci. Výnimky sú povolené len po kategóriu kadetov, t.j. do veku 15 rokov. Na bejzbale sa rozmery ihriska menia podľa vekových kategórií a na softbale je ihrisko rovnako veľké pre všetky kategórie. Ďalší rozdiel je vo veľkosti loptičiek. Bejzbal má malú bielu loptičku, softbal má zase veľkú krikľavo žltú loptu. Hráči bejzbalu hádžu nadhod zhora a na softbale sa nadhod hádže zospodu (spraví sa okruh pri tele a neskôr pri stehnách sa lopta vypúšťa z ruky). Týmto nadhodom sa začína každá rozohra. Pomenovanie mét a postov sú rovnaké na obidvoch športoch.

Softbal je súčasťou olympijského programu. Softbal bol do programu LOH zavedený v roku 1996 v Atlante, ale nie je povinnou súčasťou každých hier. Historicky boli a sú svetovými líderkami v softbale žien Američanky, ktoré sa o popredné priečky na LOH a tiež na Majstrovstvách sveta v softballe delia s Japonskom, Novým Zélandom, Austráliou, Kanadou a Čínou.


Odpal v softbale


Odpal v bejzbale

Vypracovala: Nina Fančovičová

Zdroje: Wikipédia, is.muni.cz, sk.eferrit.com, mastersport.sk, The history and evolution of softbbal in the US (https://escholarshare.drake.edu/bitstream/handle/2092/2042/dt1956IK.pdf?sequence=1)