Tréningy junioriek sú v pondelky od 18:00 do 20:00 a štvrtky v čase od 17:00 do 20:00 v telocvični na Lomonosovovej ulici v Trnave.

Tréneri: Tomáš Kratochvíl
email: tomas.kratochvil8@gmail.com
telefón: 0918 131 294

Milan Mego
email: megomilan.slowpitch@gmail.com
telefón: 0944 067 632