História softballového klubu

rok 1987 1.október – pod vedením Ivana Ščastného, Jozefa Gálika a Ronalda Kupku študenti MTF a hŕstka nadšencov zakladá prvý softballový – mužský oddiel v Trnave. Svoje účinkovanie v celoslovenskej súťaži začína pod názvom Trnava Panthers a pod krídlami Telovýchovnej jednoty Vysoké školy. Čoskoro sa toto mužské družstvo dostáva medzi slovenskú špičku. O rok neskôr vznikajú v Trnave mládežnícke softballové družstvá na SOU ŽOS pod vedením Igora Baranoviča a na SOU TAZ pod vedením Waltera Silberhorna.

rok 1991 –  väčšia časť trnavských softballistov prechádza do novovzniknutého baseballového oddielu White Angels a mužský softball v Trnave na dobu 10 rokov prestáva existovať. Nahrádza ho však novovzniknuté ženské družstvo. Od tohto roku sa teda v Trnave hrá ženský softball. Postupom času sa toto družstvo prepracováva na popredné miesta na Slovensku a trnavské hráčky začínajú tvoriť základnú kostru slovenskej reprezentácie.

rok 1993 – Trnavské Pantherky sa prvýkrát vo svojej histórii predstavujú na medzinárodnom turnaji PVP v Holandskom Schiedame.

rok 1994 – k ženskému družstvu sa pripája vzniknuté juniorské družstvo a vzniká softballový klub TJ STU Flying Panthers Trnava. Klub nastupuje na cestu rozvoja a práce s mládežníckymi kategóriami.

rok 1998 – vzniká ďalšia kategória – žiačky. Upravuje sa oficiálny názov klubu na Trnava Panthers a začíname s výstavbou samostatného softballového ihriska v priestoroch športového areálu STU Trnava.

rok 2001 – jeden z najúspešnšjších rokov klubu. Do klubu sa vracia na 4 roky mužský softball, klub má zastúpenie vo všetkých kategóriách súťaží Slovenskej softballovej asociácie a ženské družstvo získava prvé víťazstvo na medzinárodnom turnaji PVP vo Viedni.

rok 2007 – klub oslavuje svoje 20. výročie svojho vzniku, dobudovávame sociálnu budovu pre športovcov spolu s klubovňou.

rok 2008 – klub sa rozrastá o slowpitchové družstvo.

rok 2009 – vedenie STU Trnava vykazuje náš klub zo svojich priestorov a ihrísk. Novovzniknutý klub SK Trnava Panthers za pomoci mesta začína s výstavbou nového oficiálneho softballového areálu v priestoroch základnej školy na Bottovej ulici.

rok 2011 – klub ukončuje svoju prvú hraciu sezónu na svojom novovybudovanom ihrisku 3 titulmi majstrov Slovenska v kategóriách žien, žiačok a Slowpitchu a 1 druhým miestom v spojenej kadetsko-juniorskej kategórii.