Kontaktné údaje:
názov: SK Trnava Panthers
sídlo: Lichardova 16, 917 01, Trnava, Slovenská republika
IČO: 37851772
DIČ: 2021995734
bankové spojenie: ČSOB Trnava
číslo účtu: IBAN  SK40 7500 0000 0040 0172 3559
členské príspevky + sponzorstvo
registrácia: MV SR č.  VVS/1-900/90-24576    3.7. 2009
 
Prezident – Igor Baranovič, prezident@trnavapanthers.sk, 0903 230 580
Viceprezident – Martin Tikl, martin.tikl@otis.com, 0903 261 827
 
Tréneri:

U13 – Klaudia Mihálková, 0944 517 050
Juniorky – Tomáš Kratochvíl, tomas.kratochvil8@gmail.com, 0918 131 294
                   Milan Mego, megomilan.slowpitch@gmail.com, 0944 067 632
Ženy – Rastislav Sokolovský, r.s.pedar@centrum.sk 0905 214 862
Slowpitch – Branislav Deák, brunodeak@gmail.com  0905 211 975

Softballový klub SK Panthers Trnava

Jána Bottu 27, 917 01, Trnava, Slovenská republika