Kontaktné údaje:
názov: SK Trnava Panthers
sídlo: Lichardova 16, 917 01, Trnava, Slovenská republika
IČO: 37851772
DIČ: 2021995734
bankové spojenie: ČSOB Trnava
číslo účtu: IBAN  SK40 7500 0000 0040 0172 3559
členské príspevky + sponzorstvo
registrácia: MV SR č.  VVS/1-900/90-24576    3.7. 2009
 
Prezident – Igor Baranovič, prezident@trnavapanthers.sk, 0903 230 580
Viceprezident – Martin Tikl, martin.tikl@otis.com, 0903 261 827
 
Tréneri:

U16

Timea Ondrejíčková               0918 285 943             timea.ondrejickova@gmail.com
Igor Baranovič                        0903 230 580             prezident@trnavapanthers.sk

Juniorky/Ženy

Milan Mego                            0944 067 632             megomilan.slowpitch@gmail.com

Slowpitch

Martina Turoňová                   0908 045 978             maca.turonova@gmail.com

Nadhod                                 

Miriama Gombiková               miriamagombikova@gmail.com

Klaudia Mihálková                  0944 517 050             klaudiamihalkova1@gmail.com

 

Softballový klub SK Panthers Trnava

Jána Bottu 27, 917 01, Trnava, Slovenská republika