Kontaktné údaje:
názov: SK Trnava Panthers
sídlo: Lichardova 16, 917 01, Trnava, Slovenská republika
IČO: 37851772
DIČ: 2021995734
bankové spojenie: ČSOB Trnava
číslo účtu: IBAN  SK40 7500 0000 0040 0172 3559
členské príspevky + sponzorstvo
registrácia: MV SR č.  VVS/1-900/90-24576    3.7. 2009
 
Prezident – Igor Baranovič, prezident@trnavapanthers.sk, 0903 230 580
Viceprezident – Martin Tikl, martin.tikl@otis.com, 0903 261 827
 
Tréneri:

U16

Tereza Köpplová                     0903 043 219           xtereza.kopplova@gmail.com
Jakub Monček                                 

Juniorky/Ženy

Ján Gajarský                           0908 168 940 

Slowpitch

Martina Turoňová                   0908 045 978             maca.turonova@gmail.com

Prípravka

Štefan Berhedi                       0944 375 456             berman91@hotmail.com

 

Softballový klub SK Panthers Trnava

Jána Bottu 27, 917 01, Trnava, Slovenská republika