Tréningy kadetiek sú v pondelky v čase od 18:00 do 19:30 a v štvrtky v čase od 17:00 do 18:30 v telocvični na Odbornom učilišti internátnom v Trnave, ul. Lomonosovova 8.

Kontaktná osoba: Tereza Köpplová
mobil: 0903 043 219