Tréningy prípravky sú v utorok v čase od 17:00 – 19:30 a v piatok v čase 17:30 – 19:00 v telocvični na Odbornom učilišti internátnom v Trnave, ul. Lomonosovova 8.

Kontaktná osoba: Štefan Berhedi
mobil: 0944 375 456
email: berman91@hotmail.com