Hurá, konečne začíname! :)

Tréningová činnosť po dlhej pauze opäť pokračuje za nasledovných podmienok:

Športová činnosť od 19.04.2021 – usmernenie


S účinnosťou od 19.04.2021 do odvolania, najneskôr však do 28.04.2021
je v zmysle Uznesenia vlády SR č. 203/2021 obmedzená sloboda pohybu
a pobytu zákazom vychádzania s výnimkou podľa bodu 14.
V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. pre pobyt v prírode vrátane
individuálneho športu a pobyt na exteriérovom alebo interiérovom
športovisku pričom aktuálne /podľa Uznesenia vlády SR č. 199/2021/ pre
okres Trnava zaradený do 2. stupňa varovania, bez potreby preukazovania
sa testom.

 • – športová činnosť je možná /exteriér aj interiér/
  v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod.
  – nie sú povolené súťaže, ani zápasy, nie je
  povolená účasť divákov, rodičov
  – športová činnosť je obmedzená na 6
  športovcov + 1 osoba trénera na športovisku
  resp. sektore o veľkosti min. 800 m2
  Zóna 1: oranžová
  Zóna 2: zelená
  Zóna 3: sivá – Tunel, bullpen
  je nutné zabrániť stretávaniu, kontaktom, zabezpečiť oddelenosť
  zón /samostatné vstupy, lavičky
 • – pohyb v exteriéri s rúškom/respirátorom
  /neplatí pre osoby pri výkone športu, deti do 6
  rokov, osoby, pokiaľ sú od ostatných osôb,
  s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti
  vzdialené viac ako 5 metrov/
  Vyhláška ÚVZSR č. 175/2021
  – vstup do interiéru je povolený len za účelom
  využitia WC v nevyhnutnom prípade, vstup je
  možný len s respirátorom
  – pri športovej činnosti nie je rúško povinné- dodržovanie odstupov
  – povinné používanie dezinfekcie rúk
  – povinné dezinfikovanie športového a
  technického materiálu
  – povinnosť vedenia evidencie účasti
  športovcov na tréningovom procese
  – každý športovec je povinný mať svoju fľašu
  s vodou označenú svojim menom- prípade vzniku akútneho respiračného
  ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha,
  sťažené dýchanie) je každý povinný zostať v
  domácej izolácii,
  – ak sa u niekoho prejavia príznaky akútneho
  respiračného ochorenia, je potrebné
  telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho
  lekára a opustiť miesto hromadného
  podujatia,
  – zákaz podávania rúk

Tréningová činnosť bude realizovaná v zmysle platných opatrení, viď. nasledujúce dokumenty: 

vyhlaska_175

vyhlaska_186

vyhlaska_187

199_2021

uznesenie vlady 203_2021