Ako nám môžete darovať 2% z dane

Vážení rodičia, priatelia, fanúšikovia

tak  ako každý rok, aj tento sa uchádzame o Vašu podporu prostredníctvom poukázania 2% (3%) dane z príjmu fyzických a právnických osôb na účet nášho občianskeho združenia.

V prípade, že ste pre nás v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3% dane z príjmu. Budete k tomu potrebovať od nás „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“, ktoré si môžete vyžiadať od „prezident@trnavapanthers.sk“ . Týka sa to každého, kto nášmu klubu pomáhal pri vození detí na turnaje, zápasy, pomáhal pri údržbe a opravách areálu softballového ihriska a organizovaní športových podujatí bez nároku na odmenu.

Čo treba urobiť, keď ste zamestnanec ?

  1. Do 15.2.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  3. Toto potvrdenie slúži ako podklad k vyplneniu tlačiva „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete STIAHNUŤ TU  
  4. Obe tlačivá (potvrdenie aj vyhlásenie) treba zaslať (odovzdať) na príslušný daňový úrad (podľa trvalého bydliska) do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zvyčajne tento termín býval do 30.4.aktuálneho roka.

Čo treba urobiť, keď ste fyzická osoba, alebo právnická osoba podávajúca si daňové priznanie ?

  1. Vo Vašom daňovom priznaní do údajov o prijímateľovi Vašich 1%, 2%, 3% uvediete údaje o našom občianskom združení :

IČO:                                             37851772

Právna forma:                             OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno alebo názov:   SK TRNAVA PANTHERS

Ulica:                                          LICHARDOVA

Číslo súpisné/orientačné:          16

PSČ:                                          91701

Obec:                                         TRNAVA

 

Vaše 2% (3%) sú jedným z najjednoduchších spôsobov ako nás podporiť. Takto získané financie plánujeme použiť na údržbu ihriska, rekonštrukciu celého oplotenia ihriska, na organizáciu náborov pre deti.

Ďakujeme za Vašu podporu a tešíme sa na stretnutie na našom ihrisku 😊