Kontakt

Dáta klubu :
názov                                                   SK Trnava Panthers
sídlo                                                     Lichardova 16, 917 01, Trnava, Slovenská republika
ičo                                                        37851772
dičo                                                      2021995734
bankové spojenie                               ČSOB Trnava
číslo účtu                                            IBAN  SK40 7500 0000 0040 0172 3559
                                                             členské príspevky + sponzorstvo
 
registrácia                                           MV SR č.  VVS/1-900/90-24576    3.7. 2009
web                                                      www.trnavapanthers.sk
mail                                                      trnavapanthers@trnavapanthers.sk
facebook                                             facebook.com/TrnavaPanthersSoftball
 
Kontakty :
Prezident – Igor Baranovič                prezident@trnavapanthers.sk     0903 230 580
Viceprezident – Martin Tikl               martin.tikl@otis.com                   0903 261 827
Ekonóm – Natália Horváthová           ekonom@trnavapanthers.sk

Tréneri :

Prípravka U10 – Lucia Chrvalová         bobka11ster@gmail.com          0904 631 074

Kadetky – Jana Fančovičová                    jana.fancovicova@jm.com       0905 905 065

Ženy – Rastislav Sokolovský                  r.s.pedar@centrum.sk              0905 214 862

Slowpitch – Branislav Deák                  brunodeak@gmail.com            0905 211 975

Baseball – deti – Marek Červený                                                                 0907 616 757